Седнице

Седнице Етичког одбора Србије сазива председник Етичког одбора Србије, а у одсуству председника заменик председника, сазивају онолико често колико је то потребно, а најмање пет пута годишње, осим за клиничка испитивања лекова најмање једном месечно, и то сваке треће недеље у месецу.