АДИС

Укратко о Агенцијском Дигиталном Информационом Систему (АДИС)

Етички Одбор Србије користи Агенцијски Дигитални Информациони систем (АДИС) као информатичко решење за процес клиничких испитивања лекова и медицинских средстава.

Укратко о Агенцијском Дигиталном Информационом Систему (АДИС)

Нови информациони систем и за медицинска средства и за лекове је базиран на еУслугама највишљег нивоа софистицираности, интегрисан је са порталом еУправе и омогућава клијентима АЛИМС-а  и ЕОСа односно фармацеутској индустрији Републике Србије електронско подношење свих захтева са пратећом документацијом у електронском облику, као и двосмерну интеракцију и размену информација за процес клиничких испитивања за лекове и медицинска средства.

За све дигитализоване поступке информатичко решење омогућава: двосмерну интеракцију и онлајн трансакцију између подносиоца захтева (екстерни корисници) и запослених АЛИМС-а и ЕОСа (интерни корисници) који врше процену захтева, у смислу могућности давања недостатака, те допуњавања документације од стране корисника, као и персонализацију односно проактивне еУслуге.

Тиме уводјење новог информационог система базираног на дигиталној трансформацији пословних порцеса утиче на ефикасније пословање АЛИМС-а, ЕОСа и фармацеутске индустрије односно привреде Републике Србије, кроз значајно смањење трошкова, брже решавање захтева фармацеутске индустрије, као и брже обезбеђивање информација о квалитетним, ефикасним и безбедним лековима и медицинским средствима грађанима Републике Србије…

Неопходни технички услови које фармацеутска индустрија односно носиоци дозвола треба да има су само постојање Интернета и Мицрософт Оффице пакета.

Сваки захтев који се генерише попуњавањем апликационе форме на порталу мора бити дигитално потписан од стране подносиоца захтева, као и документа која се шаљу уз захтев. Током животног циклуса предмета, подносилац захтева константно може да прати статус поднетог захтева.

АДИС систем обухвата:

АДИС Лекови

АДИС Медицинска средства

АДИС Техничка подршка